kršćanin Split

krST

Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni. (Ivan 3:16)

Donje knjige su evluacijskog oblika: