kr??anin Split

krST

Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinoro?enoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima ?ivot vje?ni. (Ivan 3:16)

Blog

view:  full / summary

1 Kor 13:11

Posted by Dani on March 6, 2014 at 5:00 AM Comments comments (0)

Kad bijah nejače,
govorah kao nejače,
mišljah kao nejače,
rasuđivah kao nejače.
A kad postadoh zreo čovjek,
odbacih ono nejačko.

Nosenje prijevjesa

Posted by Dani on March 6, 2014 at 4:45 AM Comments comments (0)

Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov. 2Hvalim vas što me se u svemu sjećate i držite se predajâ kako vam predadoh. 3Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog. 4Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave, sramoti glavu svoju. 5Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava, sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana. 6Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije. 7A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. 8Jer nije muž od žene, nego žena od muža. 9I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. 10Zato žena treba da ima »vlast« na glavi poradi anđela. 11Ipak, u Gospodinu – ni žena bez muža, ni muž bez žene! 12Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga. 13Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli? 14Ne uči li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu? 15A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa. 16Ako je kome do prepirke, takva običaja mi nemamo, a ni Crkve Božje.

Jakov prijevarom dobiva ocev blagoslov

Posted by Dani on March 6, 2014 at 3:20 AM Comments comments (0)

Ostarje Izak, vid mu se očinji gasio. Zato zovne svoga starijeg sina Ezava i reče mu: »Sine!« On mu odgovori: »Evo me!« 2A on nastavi: »Vidiš, ostario sam, a ne znam dana svoje smrti. 3Zato uzmi svoju opremu, svoj tobolac i lûk, pa idi u pustaru i ulovi mi divljači. 4Onda mi pripremi ukusan obrok, kako volim, te mi ga donesi da blagujem, pa da te mognem blagosloviti prije nego umrem.«
5Rebeka je slušala dok je Izak govorio svome sinu Ezavu, i kad je Ezav otišao u pustaru da ulovi divljači svome ocu, 6Rebeka reče svome sinu Jakovu: »Upravo sam čula kako tvoj otac govori tvome bratu Ezavu: 7‘Donesi mi divljači te mi priredi ukusan obrok da blagujem pa da te pred licem Jahvinim blagoslovim prije nego umrem.’ 8A sad, sine moj, poslušaj me i učini kako ti naredim. 9Otiđi k stadu i odande mi donesi dva lijepa kozleta, a ja ću od njih prirediti ukusan obrok tvome ocu, kako on voli. 10Onda ti donesi svome ocu da jede te tebe mogne blagosloviti prije nego umre.« 11Ali Jakov odgovori svojoj majci Rebeki: »E, ali moj je brat Ezav runjav, a ja sam bez dlaka! 12Možda me se moj otac dotakne te ću u njegovim očima ispasti varalicom i na se svaliti prokletstvo, a ne blagoslov.« 13Ali njegova mu majka odgovori: »Sine moj, tvoje prokletstvo neka padne na mene! Samo ti mene poslušaj, otiđi i donesi!«
14Ode on, nađe i donese svojoj majci, a njegova majka priredi ukusan obrok, kako je njegov otac volio. 15Potom Rebeka uzme najljepše odijelo svoga starijeg sina Ezava što je u kući imala, pa u nj odjene svoga mlađeg sina Jakova. 16U kožu kozleta zamota mu ruke i goli dio vrata. 17Stavi zatim ukusan obrok i kruh što ga je pripravila na ruke svoga sina Jakova.
18Ode on k ocu i reče: »Oče!« On odgovori: »Evo me. Koji si ti moj sin?« 19A Jakov odgovori svome ocu: »Ja sam Ezav, tvoj prvorođenac; učinio sam kako si mi rekao. Sad ustaj, sjedi pa jedi moje lovine, da me onda mogneš blagosloviti.« 20Izak upita svoga sina: »Kako si tako brzo uspio, sine moj?« On odgovori: »Jer mi je Jahve, Bog tvoj, bio milostiv.« 21Potom Izak reče Jakovu: »Primakni se, sine moj, da opipam jesi li ti zbilja moj sin Ezav ili nisi.« 22Jakov se primakne k svome ocu Izaku, koji ga opipa i reče: »Glas je Jakovljev, ali su ruke Ezavove.« 23Nije ga prepoznao jer su mu ruke bile runjave kao i ruke njegova brata Ezava. Kad ga je htio blagosloviti, 24upita još jednom: »Jesi li ti zaista moj sin Ezav?« Odgovori on: »Jesam.« 25Potom reče Izak: »Stavi preda me da blagujem lovine svoga sina pa da te blagoslovi duša moja.« Jakov ga posluži pa je jeo. Zatim mu donese i vina, pa je pio. 26Poslije toga reče mu njegov otac Izak: »Primakni se, sine moj, i poljubi me!« 27Kad se primače i poljubi ga, Izak osjeti miris njegove odjeće pa ga blagoslovi: »Gle, miris sina mog
nalik je mirisu polja
koje Jahve blagoslovi.
28Neka ti Bog daje
rosu s neba i rodnost zemlje:
izobilje žita i mladoga vina.
29Narodi ti služili,
plemena ti se klanjala!
Braćom svojom gospodari,
nek sinci majke tvoje pred tobom padaju!
Proklet bio tko tebe proklinje;
blagoslovljen tko te blagoslivlje!«
30Tek što se Jakov udaljio od svoga oca Izaka – pošto je Izak podijelio blagoslov Jakovu – njegov brat Ezav dođe iz lova. 31I on priredi ukusan obrok i donese ga svome ocu. I reče svome ocu: »Ustani, oče moj, i blaguj od lovine svoga sina da me onda mogneš blagosloviti!« 32A njegov ga otac Izak zapita: »Tko si ti?« On odgovori: »Ja sam tvoj prvorođenac Ezav!« 33Izak se silno prepadne: »Pa tko je onda bio onaj što je divljači ulovio i meni već donio? Blagovao sam je prije nego si ti došao; onoga sam blagoslovio i blagoslovljen će ostati.« 34Kad je Ezav čuo riječi svoga oca, kriknu glasno i gorko zaplaka pa reče svome ocu: »I mene blagoslovi, oče!« 35A on odvrati: »Brat tvoj dođe na prijevaru i odnese tvoj blagoslov.« 36»Zato valjda što mu je ime Jakov, dvaput me već prevario«, reče Ezav. »Oduzeo mi prvorodstvo, a sad mi evo oduze i blagoslov.« Onda doda: »Zar za me nisi sačuvao nikakva blagoslova?« 37Izak odgovori Ezavu: »Njega sam već postavio za tvoga gospodara; njemu sam svu njegovu braću predao za sluge; žitom sam ga i vinom opskrbio. A što sad za te mogu učiniti, sine moj?« 38Ezav odgovori svome ocu: »Zar ti, oče, raspolažeš samo jednim blagoslovom? Blagoslovi i mene, oče moj!« Ezav jecaše na sav glas. 39Tada otac njegov Izak progovori i reče: »Daleko od plodna tla dom tvoj će biti,
daleko od rose s neba.
40Od mača svoga ćeš živjeti,
brata svoga ćeš služiti.
Ali jednom, kada se pobuniš,
jaram ćeš njegov stresti sa svog vrata.«
41Ezav zamrzi Jakova zbog blagoslova kojim ga je otac njegov blagoslovio pa reče u sebi: »Čim dođu dani žalosti za mojim ocem, ubit ću ja svoga brata Jakova.« 42Kada su Rebeki javili te riječi što ih je izrekao njezin stariji sin Ezav, zovne ona svoga mlađeg sina Jakova te mu reče: »Pazi! Brat ti se Ezav nosi mišlju kako će te ubiti. 43Ali ti, sine moj, poslušaj mene: odmah bježi mome bratu Labanu u Haran. 44Ostani kod njega neko vrijeme, dok bijes brata tvoga na te ne jenja, 45dok se srdžba brata tvoga ne odvrati od tebe te on zaboravi što si mu učinio. Ja ću onda po te poslati i odande te dovesti. Zašto da vas obojicu izgubim u jedan dan?«

Molitva spasenja

Posted by Dani on April 7, 2013 at 9:55 AM Comments comments (0)

Dragi Isuse,

primi me u Kraljevstvo Nebesko

jer sam tvoje dijete od danas

priznajem usnama svojim

da si Ti umro za mene i grijehe moje

prošle, sadašnje i buduće.

Otkupljen sam tvojom krvlju na križu Golgote

i Ti si Kriste uskrsnuo od mrtvih treći dan

i vratit ćeš se u Slavi.

Upiši moje ime u Knjigu Života

i zapečati moje srce žigom Pravednosti.

Ti si Istina, Put i Život.

Uvedi me u Puninu onog što imaš za mene.

Zahvaljujem Ti.

Sva Slava, Čast i Hvala neka je Tebi

u vijeke vjekova Gospodine

Isuse Kriste!

Amen 

ISUS Film

Posted by Dani on Comments comments (0)

Danas sam postavio film ISUS na više jezika kako u tilovima tako i audio. Pod Linkovi je. Želim Vam lijep i ugodan Šabat. Šalom!


Rss_feed